FTTH (Fiber to the Home – Optika do doma) je najbolj napredna tehnologija za izgradnjo nove generacije komunikacijskih omrežij. FTTH zagotavlja odlično platformo za dostopovno tehnologijo visokih ali ultra-visokih hitrosti. Od FTTH rešitev nima koristi samo fiksno dostopovno omrežje, ampak tudi napredna brezžična omrežja.
Okolje operaterjev, investitorjev in javnih podjetij je bolj zahtevno kot kdarkoli prej. Pri načrtovanju in gradnji FTTH omrežja je koristno razumeti izzive in kompromise s katerimi se srečujejo potencialni lastniki omrežja in operaterji.

Za naše stranke nudimo stroškovno učinkovito in prilagodljivo celovito FTTx rešitev, od končnega uporabnika do jedra. Nudimo celovito, kakovostno in zanesljivo rešitev, ki je uspešno integrirana tako v Evropi kot v Sloveniji.

FTTH omrežja so namenjena za zagotavljanje širokopasovnih storitev do končnega uporabnika po otičnih vlaknih. Omrežje je sestavljeno iz pasivne infrastrukture in aktivne opreme, ki omogoča distribucijo komunikacijskih storitev.

Arhitektura omrežja (FTTH, FTTB, FTTC, FTTDp) je odvisna od števila vlaken, položaja delilnikov in agregacijskih točk. Izbira prave arhitekture omrežja je odvisno od različnih zahtev operaterja, poslovnih in tehničnih prioritet.

Celovita FTTx rešitev je sestavljena iz:

  • aktivne omrežne opreme na centralni lokaciji;
  • pasivne opreme med centralno lokacijo in domovi;
  • aktivne omrežne opreme na domovih;
optisis