V modelu odprtega omrežja (OAN) so vloge ponudnika storitev in operaterja ali lastnika omrežja ločene.

Konkurenčni ponudniki storitev dobijo dostop do končnega uporabnika preko enotnega omrežja na prostem trgu. Končni uporabniki lahko izbirajo svoje storitve (TV, internet, Video-on-Demand, telefonija, storitve v oblaku, e-zdravje …) od svojega najljubšega ponudnika storitev. To omogoča prekinitev monopola omrežij z zagotavljanjem konkurence na ravni storitev.

Konkurenca pomeni:

  • večja svoboda izbire za končne uporabnike
  • inovacije storitev
  • večja učinkovitost trga

Model odprtega omrežja v katerem so storitve na voljo na pošteni in nediskriminatorni osnovi za uporabnike omrežja, omogoča konceptualno ločevanje vlog ponudnika storitev in operaterja ali lastnika omrežja. Ekipa Optisis-a ima strokovnost in znanje za načrtovanje pasivnega in aktivnega dela optičnega omrežja. Pripravimo rešitve za OAN, ki je primerna za vse tehnologije, katerekoli storitve in za katerikoli poslovni model.

optisis