V modelu odprtega omrežja so vloge ponudnika storitve in operaterja ali lastnika omrežja ločene. Konkurenčni ponudniki storitev dobijo dostop do končnega uporabnika preko enotnega omrežja na prostem trgu.

Na Optisis-u imamo strokovnost in znanje, da v primeru, ko omrežja gradijo lokalne skupnosti ali kabelski operaterji, načrtujemo pasivni in aktivni del optičnega omrežja. Običajno Investitor omrežja poskrbi za pasivni del optičnega omrežja. Optisis dobavi vse potrebne pasivne optične komponente in lokalna skupnost poskrbi za vsa gradbena dela. Aktivni del omrežja zahteva veliko več znanja, tveganje investitorjev je precej večje, zato na Optisis-u pripravimo rešitev za odprto omrežje, ki je primerno za vse tehnologije, katerekoli storitve in za katerikoli poslovni model.

Optisis kot operater omrežja poskrbi za ustrezno delovanje aktivnega nivoja omrežja in zagotovi, da lahko ponudnik storitev omogoča vse vrste storitev, ki so na voljo za končnega uporabnika. Zagotavljamo delovanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja. Poskrbimo za tehnično infrastrukturo in zagotovimo transport in distribucijo storitev, ki jih zagotavlja ponudnik.