Velike investicije zahtevajo skrbno načrtovanje za zmanjšanje finančnega tveganja. Skrbno načrtovanje omrežja vodi v stroškovno učinkovito in prilagodljivo omrežje. Dobro načrtovanje je ključ za zmanjšanje investicije in izboljšanje povprečnega dobička na priključenega uporabnika.

Na Optisis-u imamo strokovnost, znanje in izkušnje za načrtovanje pasivnega in aktivnega dela optičnega omrežja. Pri našem delu poslušamo želje naših strank in razvijemo tehnično rešitev v skladu s trendi svetovnega razvoja. Svetujemo na temelju znanja pridobljenega s pomočjo dolgoletnih izkušenj in številnih referenc.